"Det er jo næsten som i en almindelig familie" (Tobias 15 år)

Neuroaffektiv udviklingspsykologi med Bruce Perry-metode

Hos På Bjerget har vi, og vil fortsat have mere, fokus på neuroaffektiv metode af Susan Hart samt den effektive Bruce Perry-metode. Målet med vores socialpædagogiske arbejde er, at ruste barnet/den unge bedst muligt – både psykisk, fysisk, socialt og fagligt til en tilværelse med mest mulig livskvalitet. Vi lægger vægt på, at barnet/den unge er inddraget i målsætning og har medindflydelse på eget liv og udvikling.

Vi er et pædagogisk opholdssted beliggende i Tørring, hvor vi har børn og unge fra hele Jylland boende. Fra vores opholdssted er der gode busforbindelse til bl.a. Vejle og Horsens.

Mere fokus på effektiv Bruce Perry-metode

Bruce Perry-metode ”NMT” (Neuro-sequential Model of Therapeutics) er en metode, vi har meget glæde af. Det er neurosekventiel teori og praksis, som vi vil begynde at bruge mere i vores tilgang til undervisningen. 

Vi ser stor fordel i at bruge neuroaffektiv udviklingspsykologi og benytte denne tænkning i vores arbejde med børnene/de unge. De mødes på en varm og fleksibel måde, således der dannes grundlag for at skabe en omsorgsfuld relation og samtidigt samarbejde med barnet/den unge om deres udfordringer.

Vi ønsker, at barnet/den unge skal opleve at være værdifuld i sig selv. Vi vil gerne opnå, at den enkelte oplever at være til nytte og glæde i fællesskabet, og at den enkelte tager ansvar for sig selv. En af vores vigtigste målsætninger med neuroaffektiv metode er, at barnet/den unge lærer at møde og mestre modgang. Disse forhold, mener vi, styrker børn og unges selvværd og giver modstandskraft.

Trivsels- og udviklingssamtaler samt udarbejde af plan

Der er faste samtaler med barnet/den unge, hvor emnerne er ”siden sidst”, status, planlægning af nærmeste fremtid samt hvad der er aktuelt.

Der er møder med hele børne-/ungegruppen hver anden uge, hvor fælles planlægning, problemstillinger og aktuelle emner tages op.​

Som et arbejdsredskab, der sikrer afdækning, planlægning, dokumentation, overblik og kontinuitet benyttes ”Den individuelle udviklingsplan”. Denne plan følger den unge gennem hele forløbet på vores opholdssted og planen fungerer som oplæg ved visitations- og statusmøder.

Børn- og ungeplanen indeholder:

  • Relevant forhistorie
  • Grundig beskrivelse af barnet/den unges forudsætninger, kompetencer og ressourcer
  • Beskrivelse af miljø, rammer og støttesystemer
  • Status
  • Mål og delmål
  • Barnet/den unges opfattelse af situationen
  • Hjemmets kommentarer
  • Udtalelser fra andre samarbejdspartnere

Ring og hør mere om vores arbejde med neuroaffektiv metode

Vil du gerne vide mere om vores arbejde med neuroaffektiv udviklingspsykologi eller den effektive Bruce Perry-metode? Så er du altid velkommen til at kontakte os. Vi besvarer alle de spørgsmål, du måtte have.

Ring til os og hør mere på telefon 75 67 60 67 eller send os en mail på bjerget@os.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!​

"​På Bjerget"

v. Kristian Kjær

Bjerggårdsvej 9, Aale

7160 Tørring

CVR: 26952832

Tlf.: 75 67 60 67 

Kontortid mandag og onsdag 10-14

Mobil Kristian: 51292911

Mobil Signe: 20949892

E-mail: bjerget@os.dk

På Bjerget

v. Kristian Kjær

Bjerggårdsvej 9, Aale

7160 Tørring

CVR: 26952832

Telefon: 75 67 60 67 

(Kontortid mandag og onsdag 10-14)

​Mobil Kristian: 51 29 29 11

Mobil Signe: 20949892

E-mail: bjerget@os.dk