"Det er jo næsten som i en almindelig familie" (Tobias 15 år)

Målgruppe​

​”På Bjerget” er normeret til 8 børn/unge i alderen 7-18 år.

Vi tilbyder efterværn for unge i alderen 17-23 år.

Kontaktpersoner for unge i alderen 13-23 år.

Vi modtager børn og unge med adfærds- og tilknytnings-forstyrrelser som følge af svigt og overgreb af forskellig karakter, unge som falder indenfor autismespekteret, samt børn/unge med diagnosen ADHD. Kendetegnende for de børn/unge vi modtager er, at de begavelsesmæssigt er indenfor normalområdet, men ikke umiddelbart er i stand til at indgå i den almindelige folkeskole.Vi modtager dog også unge der ikke falder indenfor denne afgrænsning da vi anerkender eksistensen af mange intelligenser, hvis vi vurderer at de kan bidrage positivt til børne / ungegruppen. Vi tilstræber til enhver tid at have en nogenlunde homogen børne / ungegruppe, da ro og tryghed er essentielt for at kunne udvikle sig i positiv retning.  De generelle udfordringer er: lav selvværdsfølelse, manglende evne til at indgå i både sociale- og tillidsrelationer med andre, herunder ikke at føle tillid til voksne. Vi modtager ikke børn/unge med stærkt udad-reagerende adfærd.​

​Skolegangen er højt prioriteret og foregår i de lokale folkeskoler, specialundervisningstilbud og ungdomsuddannelser. Vi samarbejder tæt med det lokale PPR for at finde det bedste skoletilbud til den enkelte. Vi har pt. børn/unge i skoletilbud på Hedensted Kommunes specialundervisningtilbud på Skjoldskolen, Rask Mølle Skole samt ungdomsskolen i Horsens. Vi har mulighed for, i samarbejde med PPR, at tilbyde hjemmeundervisning i kortere perioder f.eks i forbindelse med indflytning, hvis det vurderes at det er hensigtsmæssigt i forhold til at finde et skoletilbud, der tilgodeser aktuelle problematikker og udfordringer, så der ikke udelukkende skoleplaceres på baggrund af tidligere skolehistorik.

"​På Bjerget"

v. Kristian Kjær

Bjerggårdsvej 9, Aale

7160 Tørring

CVR: 26952832

Tlf.: 75 67 60 67 

Kontortid mandag og onsdag 10-14

Mobil Kristian: 51292911

Mobil Signe: 20949892

E-mail: bjerget@os.dk

På Bjerget

v. Kristian Kjær

Bjerggårdsvej 9, Aale

7160 Tørring

CVR: 26952832

Telefon: 75 67 60 67 

(Kontortid mandag og onsdag 10-14)

​Mobil Kristian: 51 29 29 11

Mobil Signe: 20949892

E-mail: bjerget@os.dk