"Det er jo næsten som i en almindelig familie" (Tobias 15 år)

Målgruppe​

​”På Bjerget” er normeret til 8 børn/unge i alderen 7-18 år.

Vi tilbyder efterværn for unge i alderen 17-23 år.

Kontaktpersoner for unge i alderen 13-23 år.

Vi modtager børn og unge med adfærds- og tilknytnings-forstyrrelser som følge af svigt og overgreb af forskellig karakter, unge som falder indenfor autismespekteret, samt børn/unge med diagnosen ADHD. Kendetegnende for de børn/unge vi modtager er, at de begavelsesmæssigt er indenfor normalområdet, men ikke umiddelbart er i stand til at indgå i den almindelige folkeskole.Vi modtager dog også unge der ikke falder indenfor denne afgrænsning da vi anerkender eksistensen af mange intelligenser, og hvis vi vurderer at det kan bidrage positivt til børne / ungegruppen. Vi tilstræber til enhver tid at have en nogenlunde homogen børne / ungegruppe, da ro og tryghed er essentielt for at kunne udvikle sig i positiv retning.  De generelle udfordringer er: lav selvværdsfølelse, manglende evne til at indgå i både sociale- og tillidsrelationer med andre, herunder ikke at føle tillid til voksne. Vi modtager ikke børn/unge med stærkt udad-reagerende adfærd.​

​Skolegangen er højt prioriteret og foregår i de lokale folkeskoler, specialundervisningstilbud og ungdomsuddannelser. Vi samarbejder tæt med det lokale PPR for at finde det bedste skoletilbud til den enkelte. Vi har pt. børn/unge i skoletilbud på Hedensted Kommunes specialundervisningtilbud på Skjoldskolen, Ungdomsgården i Hedenseted og Rask Mølle Skole. Vi har mulighed for, i samarbejde med PPR, at tilbyde hjemmeundervisning i kortere perioder f.eks i forbindelse med indflytning, hvis det vurderes at det er hensigtsmæssigt.

"​På Bjerget"

v. Kristian Kjær

Bjerggårdsvej 9, Aale

7160 Tørring

CVR: 26952832

Tlf.: 75 67 60 67 

Kontortid hverdage 9-14

Mobil Kristian: 51292911

Mobil Signe: 20949892

E-mail: bjerget@os.dk

På Bjerget

v. Kristian Kjær

Bjerggårdsvej 9, Aale

7160 Tørring

CVR: 26952832

Telefon: 75 67 60 67 

​Mobil Kristian: 51 29 29 11

Mobil Signe: 20949892

E-mail: bjerget@os.dk