"Det er jo næsten som i en almindelig familie" (Tobias 15 år)

Faglig udvikling

Vi har gennem de seneste år trænet miljøterapi med undervisning og supervision fra psykolog Lars Rasborg. Det næste trin i vores faglige udvikling vil tage udgangspunkt i Susan Harts teori om centralnervesystemet, individuelt og kollektivt. Vi arbejder med at forbedre vores evne til at " låne" vores​ centralnervesystem ud til børnene som støtte i situationer hvor de ikke evner at autoregulere / arousalregulere. Samtidig arbejder vi med at bevidstgøre børnene / de unge i retning af en forståelse af menneskers indbyrdes afhængighed og de muligheder der åbner sig når evnen for empati øges. Vi samarbejder med psykolog Jesper Birck, som er specialist neuroaffektiv udviklingspsykologi og certificeret i Bruce D. Perrys neurosekventielle teori, om et undervisningsforløb med henblik på at implementere denne forståelse i vores arbejde. Teorien tilbyder som noget helt enestående, en model som gør det muligt at måle den udvikling der sker i hjernen ved at kortlægge de nye forbindelser der, gennem den rette behandling, opstår mellem hjernens tre niveauer. Som forarbejde til dette forløb træner vi i personalegruppen i at identificere det Perry kalder arousalfaktorer / punkter, d.v.s. affektskabende faktorer, da vi ved, at positiv udvikling sker gennem skabelsen af nye forbindelser / genveje mellem hjernens niveauer, og at denne udvikling er betinget af at man som menneske føler sig tryg.

Som yderligere forberedelse til forløbet læser vi sammen Bruce. D Perrys bog: Drengen der voksede op som hund.

For at opkvalificere vores familiearbejde er vi løbende i gang med at få uddannet famiuliebehandlere, - uddannelsen foregår på Kempler-instituttet.

​​

"​På Bjerget"

v. Kristian Kjær

Bjerggårdsvej 9, Aale

7160 Tørring

CVR: 26952832

Tlf.: 42576067

Kontortid hverdage 9-14

Mobil Kristian: 51292911

Mobil Signe: 20949892

E-mail: bjerget@os.dk

På Bjerget

v. Kristian Kjær

Bjerggårdsvej 9, Aale

7160 Tørring

CVR: 26952832

Telefon: 75 67 60 67 

​Mobil Kristian: 51 29 29 11

Mobil Signe: 20949892

E-mail: bjerget@os.dk