"Det er jo næsten som i en almindelig familie" (Tobias 15 år)

Efterværn - Kontaktperson​

Mange unge oplever det som svært at skulle stå på egne ben. På grund af forskellige problemstillinger, som knytter sig til de unges identitet og selvværdsfølelse, kan det være nødvendigt med støtte fra en voksen den unge har tillid til.

Vi har mere end 15 års erfaring i at hjælpe unge mennesker gennem den svære overgang fra ung til voksen, og det er vores erfaring, at en målrettet støtte kombineret med det rette match mellem kontaktperson og ung, fører til, at den unge kommer godt videre med uddannelse og efterfølgende beskæftigelse.

Målgruppe: Kontaktpersoner for unge i alderen 13-23 år. Efterværn for unge i alderen 17-23 år

Vores indsats indbefatter:

 • Gennem den voksne kontaktperson: At være en stabil og engageret voksen, den unge kan støtte sig til. og som kan hjælpe med at etablere et sundt netværk og opmuntre den unge til at klare hverdagens krav
 • Gennem forebyggelse: At give gode råd og skabe en debat, der motiverer den unge til selv at gøre noget ved sin situation, og finde frem til nogle sunde værdier.

 • Udfordre til at tage stilling til moralske valg. Motivere til at træffe realistiske personlige valg, der hjælper med at ændre problematisk adfærd. Støtte den unge i at tage ansvar for egne handlinger, og i sidste ende stoppe den unge i tilfælde af uacceptabel adfærd.

 • ​I hverdagen: At få styr på hverdagens praktiske gøremål som regninger, tøjvask, mad, aftaler, skole og arbejde etc.

Vores værdier

Vi lægger vægt på at arrangere individuelle forløb, hvor krav og tilbud tilpasses den unges behov,- overskriften er fleksibilitet og tålmodighed. Vi tilstræber et tæt samarbejde med de relevante parter i de unges omgivelser, herunder den unges familie, lærere, skoler, arbejdspladser og sagsbehandlere.

Vore kontaktpersoner

Vi har en gruppe af kontaktpersoner med forskellige baggrunde og uddannelser, så vi kan varetage meget varierende opgaver. Vores kontaktpersoner er kendetegnet et stort engagement, der giver sig udslag i en høj grad af faglighed, nærvær og fleksibilitet.

Gennem aktiviteter og dialog hjælper vores kontaktpersoner de unge med at træffe gode valg og der igennem få et bedre liv. De unge vil få en række handlekompetencer, der i praksis kan motivere dem til at udnytte deres ressourcer bedst muligt.

Vi har forskellige former for faglig ekspertise, som vi trækker på i nødvendige situationer. Vi anvender bl.a.  psykologer, socialrådgivere og misbrugskonsulenter når der er behov for det.

Typiske opgaver

 • ​Afdækning af den unges problemer og behov
 • Akut miljøskift
 • Aktivitetsforløb
 • Formidling og kontakt til bl.a. skoler / undervisningstilbud / arbejdspladser
 • Individuel kontakt og rådgivning
 • Hjælp med praktiske problemer, herunder træning i at bo selvstændigt
 • Nyt netværk og nye venner
 • Støtte til den unge i at fastholde en uddannelse / arbejde.

Hver 3. måned sender kontaktpersonen en statusrapport til sagsbehandleren, hvoraf det fremgår, hvor langt vi er kommet, hvilke problemstillinger der p.t. arbejdes med, og hvad vi fokuserer på i næste periode. Sammen med den unge og dennes sagsbehandler udarbejder vi individuelle handleplaner med overordnede målsætninger og delmål.

Grundpris:

380,- kr. pr. time + kørsel

Tillæg: 

Aftales nærmere i tilfælde af særlige behov

"​På Bjerget"

v. Kristian Kjær

Bjerggårdsvej 9, Aale

7160 Tørring

CVR: 26952832

Tlf.: 75 67 60 67 

Kontortid hverdage 9-14

Mobil Kristian: 51292911

Mobil Signe: 20949892

E-mail: bjerget@os.dk

På Bjerget

v. Kristian Kjær

Bjerggårdsvej 9, Aale

7160 Tørring

CVR: 26952832

Telefon: 75 67 60 67 

​Mobil Kristian: 51 29 29 11

Mobil Signe: 20949892

E-mail: bjerget@os.dk